T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI

​​​​​​

GÜVENLİK (SECURITY) 

DHMİ Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Güvenliğinden Mülki İdare Amiri sorumlu olup, Havalimanında uygulanan güvenlik hizmetlerine ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

HAVALİMANI GÜVENLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Havalimanımızın güvenliği, ICAO (Uluslar Arası Sivil Havacılık Örgütü), ECAC (Avrupa Sivil Havacılık Konferansı), IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), MSHGP (Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı), Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde havalimanının, havaya dönük bölümü ve karaya dönük bölümü olarak iki ana kısımda değerlendirilmektedir. 

Karaya dönük bölümü havalimanının dış çevre tel örgüsünden başlayarak hizmet binaları, seyrü sefer tesisleri, terminal binalarının bir bölümünü kapsamaktadır. 

Havaya dönük bölümü ise terminal binaları arındırılmış salonlardan itibaren, PAT sahalarını (Pist, Apron, Taksi Yolu) kapsamaktadır. 

Havalimanı Güvenliğinden Mülki İdare Amiri Sorumludur. Mülki İdare Amiri güvenlikle ilgili tedbirleri Genel kolluk kuvvetleri ve Özel Güvenlik birimleri aracılığıyla sağlar. Havalimanımızda kanun dışı eylemlere karşı yolcuların mürettebatın yer personelinin ve halkın güvenliği için alınan tedbirler hizmetlerin düzen içinde ve süratle yürütülmesine yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir.

Güvenlik Emniyet Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve DHMİ Özel Güvenlik Personeli tarafından kendi mevzuatları yönünden gerekli tedbirler alınarak sağlanmaktadır.

Havalimanımızda Yolcuların bagajları ve beraberindeki eşyalarını kontrol ve denetiminden geçirilmesi sağlanarak silah, patlayıcı madde ve uçak için tehlike arz eden maddelerin Havalimanı sınırları içerisinde ve uçağa girişini önleyen, tedbirler alınmaktadır. 


HAVALİMANIMIZIN  ÖNEMİ

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak gelişen ticari faaliyet tüm dünyada bir küreselleşme sürecini başlatmıştır. Dünya küçülmüş, vakit çok önemli bir hale gelmiştir. Dünyanın küçülmesi ile birlikte vaktin önemli bir hale gelmesi insan yaşamında sürat faktörünü ön plana çıkarmıştır. Dolayısıyla da insanlar hava taşımacılığının getirdiği hızlı ve güvenli yolculuk avantajından dolayı hava taşımacılığını tercih etmeye başlamışlardır.

Havalimanımız tüm dünyada olduğu gibi Türkiye`de de hassas tesislerden biridir.

Dünya üzerinde önemli bir ticari sektör olan turizm %90'lara varan oranlarda havayolu ile yapılması Havalimanımızın ve Havalimanlarının önemini artırmaktadır.

 

Bölgemizdeki yerli ve yabancı turist sayılarının son zamanlarda önemli artış göstermesi, Havalimanımızın son dönemlerde ki yolcu sayılarının artmasında önemli etken olmuştur.


ULUSAL MEVZUATLARIMIZ


 1-    19/10/1983 tarih ve 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu,

2- 18/11/2005 tarih ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

3- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 4178 Sayılı Kanun,

4- 07/10/2004 tarih 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve uygulamasına İlişkin Yönetmelik,

5- 4749 Sayılı Kanun Şikago' da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan, 05/06/1945 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması ve Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması,

6- 04/07/1934 tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu

7-  Sivil Havalimanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik (97/9707),

8-  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin kanunlarla uygun bulduğu sivil havacılıkla ilgili uluslararası antlaşmalar ve sözleşmeler,

9 - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 7 Kasım 2015 tarih ve 29525 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Hava Yolu Taşıyıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik"

10- 24/03/2016 tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması KanunuULUSLARARASI MEVZUATLAR

 


Uluslararası sivil havacılık güvenliğini yasadışı müdahale maksadı taşıyan eylemlerden korumak ve gerektiğinde bu tür eylemlere karşılık verebilmek amacıyla düzenlenen uluslararası sözleşmelerin bazıları şunlardır :
• 07.12.1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi (Şikago Sözleşmesi. katılım tarihi 05.06.1945)
• Hava Taşımalarında Bazı Suç ve Diğer Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme. (Tokyo-1963 katılım tarihi 22.04.1975). Bu sözleşme ile hava taşımacılığında bazı suçların ve eylemlerin önlenmesi amaçlanmıştır.
• Uçakların Yasadışı Olarak Ele Geçirilmesinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme. (LAHEY-1971 katılım tarihi 31.03.1973). Bu sözleşme ile uçak kaçırma olayları tüm ülkelerde suç kabul edilmiş ve önlemler belirtilmiştir.
• Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme. (MONTREAL-1971 katılım tarihi 22.06.1975). Bu sözleşme ile sivil havacılığa yönelik her türlü müdahalenin önlenmesi amaçlanmıştır.
• Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havalimanlarında Kanun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokol. (24.02.1988 Montreal Ek`i). Sözleşmede havalimanlarında şiddet olaylarının önlenmesi amaçlanmıştır.
• Avrupa Sivil Havacılık Konferansı ECAC (Güvenlik Doc.30
• İkili hava ulaştırma anlaşmaları. Ülkeler sivil havacılıkla ilgili anlaşmalar yapmaktadır. ICAO`nun tavsiyesi üzerine ülkeler bu ikili anlaşmalarda güvenlik konularına da yer vermektedir. Türkiye, birçok devletle ilgili sivil havacılık anlaşması yapmış ve bu anlaşmalarda güvenlik konularına da yer vermiştir.

 T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü