T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
BALIKESIR KOCA SEYIT HAVALİMANI

​​​​​​

GÜVENLİK (SECURITY)DHMİ Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Güvenliğinden Mülki İdare Amiri sorumlu olup, Havalimanında uygulanan güvenlik hizmetlerine ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir.

HAVALİMANI GÜVENLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Havalimanımızın güvenliği, ICAO (Uluslar Arası Sivil Havacılık Örgütü), ECAC (Avrupa Sivil Havacılık Konferansı), IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), MSHGP (Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı), Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde havalimanının, havaya dönük bölümü ve karaya dönük bölümü olarak iki ana kısımda değerlendirilmektedir. 

Karaya dönük bölümü havalimanının dış çevre tel örgüsünden başlayarak hizmet binaları, seyrü sefer tesisleri, terminal binalarının bir bölümünü kapsamaktadır. 

Havaya dönük bölümü ise terminal binaları arındırılmış salonlardan itibaren, PAT sahalarını (Pist, Apron, Taksi Yolu) kapsamaktadır. 

Havalimanı Güvenliğinden Mülki İdare Amiri Sorumludur. Mülki İdare Amiri güvenlikle ilgili tedbirleri Genel kolluk kuvvetleri ve Özel Güvenlik birimleri aracılığıyla sağlar. Havalimanımızda kanun dışı eylemlere karşı yolcuların mürettebatın yer personelinin ve halkın güvenliği için alınan tedbirler hizmetlerin düzen içinde ve süratle yürütülmesine yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir.

Güvenlik Emniyet Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve DHMİ Özel Güvenlik Personeli tarafından kendi mevzuatları yönünden gerekli tedbirler alınarak sağlanmaktadır.

Havalimanımızda Yolcuların bagajları ve beraberindeki eşyalarını kontrol ve denetiminden geçirilmesi sağlanarak silah, patlayıcı madde ve uçak için tehlike arz eden maddelerin Havalimanı sınırları içerisinde ve uçağa girişini önleyen, tedbirler alınmaktadır. 


HAVALİMANIMIZIN  ÖNEMİ

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak gelişen ticari faaliyet tüm dünyada bir küreselleşme sürecini başlatmıştır. Dünya küçülmüş, vakit çok önemli bir hale gelmiştir. Dünyanın küçülmesi ile birlikte vaktin önemli bir hale gelmesi insan yaşamında sürat faktörünü ön plana çıkarmıştır. Dolayısıyla da insanlar hava taşımacılığının getirdiği hızlı ve güvenli yolculuk avantajından dolayı hava taşımacılığını tercih etmeye başlamışlardır.

Havalimanımız tüm dünyada olduğu gibi Türkiye`de de hassas tesislerden biridir.

Dünya üzerinde önemli bir ticari sektör olan turizm %90'lara varan oranlarda havayolu ile yapılması Havalimanımızın ve Havalimanlarının önemini artırmaktadır.

Bölgemizdeki yerli ve yabancı turist sayılarının son zamanlarda önemli artış göstermesi, Havalimanımızın son dönemlerde ki yolcu sayılarının artmasında önemli etken olmuştur.


ULUSAL MEVZUATLARIMIZ

Sivil havacılık güvenliğini ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönergelerden önemli olanlar şunlardır :
• 5442 Sayılı II İdaresi Kanunu (Değişiklik 4178 S.Kanun).
• 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun.
• 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu.
• 2559 Sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu.
• 2803 Sayılı Jandarma Salahiyet Kanunu.
• Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, (97/9707).
• Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve ekleri.
• Özel Güvenlik Teşkilatı Havameydanı Koruma Hizmetleri Yönergesi.
• Hava Meydanı Giriş Kartları Yönergesi.
• Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22).
• Tüm Hava Meydanları Giriş Kartı Yönergesi.
• Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulu Çalışma Yönergesi.
• İl Emniyet Müdürlüğü Hava meydanı Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği.
• DHMİ Genel Müdürlüğü Havaalanları Şeref Salonları Protokol Hizmetleri Yönergesi.
• Havameydanı VIP Salonu ve Şeref Salonu Yönergesi.
• 5682 sayılı pasaport kanunu.

ULUSLARARASI MEVZUATLAR


Uluslararası sivil havacılık güvenliğini yasadışı müdahale maksadı taşıyan eylemlerden korumak ve gerektiğinde bu tür eylemlere karşılık verebilmek amacıyla düzenlenen uluslararası sözleşmelerin bazıları şunlardır :
• 07.12.1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi (Şikago Sözleşmesi. katılım tarihi 05.06.1945)
• Hava Taşımalarında Bazı Suç ve Diğer Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme. (Tokyo-1963 katılım tarihi 22.04.1975). Bu sözleşme ile hava taşımacılığında bazı suçların ve eylemlerin önlenmesi amaçlanmıştır.
• Uçakların Yasadışı Olarak Ele Geçirilmesinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme. (LAHEY-1971 katılım tarihi 31.03.1973). Bu sözleşme ile uçak kaçırma olayları tüm ülkelerde suç kabul edilmiş ve önlemler belirtilmiştir.
• Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme. (MONTREAL-1971 katılım tarihi 22.06.1975). Bu sözleşme ile sivil havacılığa yönelik her türlü müdahalenin önlenmesi amaçlanmıştır.
• Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havalimanlarında Kanun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokol. (24.02.1988 Montreal Ek`i). Sözleşmede havalimanlarında şiddet olaylarının önlenmesi amaçlanmıştır.
• Avrupa Sivil Havacılık Konferansı ECAC (Güvenlik Doc.30
• İkili hava ulaştırma anlaşmaları. Ülkeler sivil havacılıkla ilgili anlaşmalar yapmaktadır. ICAO`nun tavsiyesi üzerine ülkeler bu ikili anlaşmalarda güvenlik konularına da yer vermektedir. Türkiye, birçok devletle ilgili sivil havacılık anlaşması yapmış ve bu anlaşmalarda güvenlik konularına da yer vermiştir.

 

Ek Dosyalar
  • Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Giriş kartları Yönergesi 2017.pdf
  • GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ-.rar
  • GEÇİCİ GİRİŞ KARTI EVRAKLARI-.rar
  • Görevli Giriş Kartı Evrakları.doc
  • LÜTFEN CEP TELEFONLARINA GÜNCEL WİNRAR YÜKLEYİN.AKSİ TAKDİRDE RAR DOSYALARI AÇILMAZ.txt
  • DAİMİ GİRİŞ KARTI EVRAKLARI-.rar
  • DAİMİ GİRİŞ KARTI YENİLEME-.rar
  • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü