T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI

​​​​​​

Seyrüsefer Hizmetleri


Seyrüsefer Hizmetleri


HAVA SEYRÜSEFER BİRİMİ


A) GÖREVİ:


Havalimanımız Hava Seyrüsefer Birimi; Balıkesir-Kocaseyit Havalimanına inen/kalkan ve Havalimanımız Kontrol Sahasından geçen bütün hava araçları için;

1. Hava Trafik Hizmetleri (ATS-Air Traffic Services),
2. Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM-Aeronautical Information Management) hizmetini,
vermekten sorumludur.

1. HAVA TRAFİK HİZMETLERİ(ATS-AIR TRAFFIC SERVICES):

a- Hava Trafik Kontrol Hizmeti (ATC-Air Traffic Control): Gerek hava araçları arasında gerekse hava araçları ile her türlü manialar arasında çarpışmaların önlenmesi ile hızlı ve düzenli hava trafik akışının sağlanması amacıyla verilen hizmettir.
Uçuşların; emniyetli, düzenli ve en az gecikme ile gerçekleştirilmesi amacıyla verilen Hava Trafik Kontrol Hizmeti, üç kategoride sunulmaktadır:

Saha Kontrol (ACC) Hizmeti: Kontrol sahalarındaki kontrollü uçuşlara verilen ATC hizmetini,

Yaklaşma Kontrol (APP) Hizmeti: Bir veya birden fazla meydana iniş/kalkış yapan kontrollü uçuşlara verilen ATC hizmetini,

Meydan Kontrol (TWR) Hizmeti: Bir Meydan manevra sahasında ve meydan civarında uçan bütün hava araçları için verilen ATC hizmetini tanımlamaktadır.

Bu amaçla Havalimanımız Kulesinde; hava araçlarına Meydan Kontrol Hizmeti verilmektedir.

Havalimanımız için Yaklaşma Kontrol Hizmeti; iki Ünite arasında yapılan Anlaşma Mektubu gereğince, Atatürk Hava Limanındaki İstanbul Saha Kontrol Merkezi(İstanbul ACC) tarafından verilmektedir.

b- Uçuş Bilgi Hizmeti (FIS-Flight Information Service ): Uçuşların emniyetli ve etkili bir biçimde yürütülmesi
için faydalı tavsiye ve bilgilerin sağlanması amacıyla verilen hizmettir.


c- İkaz Hizmeti (Alerting Service): Arama kurtarmaya ihtiyaç duyan hava araçları için ilgili tüm kuruluşları uyarmak / yardımcı olmak amacıyla verilen hizmettir.
Birimimizin sorumlu olduğu hava sahası; Edremit Kontrol Sahası(CTR)’dır.

EDR KONTROL SAHASI BİLGİLERİ(CTR)

EDR VOR Merkez olmak üzere 10 nm yarıçaplı hava sahası.

Dikey Limit : 8000 Feet

Geçiş İrtifası (TA-TRANSITION ALTITUDE) :10000 FEET

Bağlantı Yolu : UG 80

Minimum Yol İrtifası (MEA:MINIMUM ENROUTE ALTITUDE) : FL 90

Bağlantı Noktası : Dugla / Konen


2. HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ HİZMETİ (AIM-AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT):

Havalimanımızda AIM Hizmeti veren birimimiz; Hava Seyrüseferine temel teşkil eden tüm bilgileri derleyip, yayınlayarak, hava aracı/havayolu işleticileri ve pilotların kullanımına hazır hale getirmekten sorumludur. Bu amaçla; görevli AIM personelimiz, Havalimanımız hava sahasını kullanan tüm hava araçlarının uçuş planları ve bunlarla ilgili uçuş emniyet mesajlarının takip ve kontrolünü gerçekleştirirler.


B) MEVZUAT:
Hava Seyrüsefer Hizmetleri; ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine tabi olarak uluslararası standartlarda verilmektedir.


ULUSAL MEVZUAT:
- 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu,
- DHMİ Ana Sözleşmesi,
- Türkiye Havacılık Bilgi Yayını (AIP-Aeronautical Information Publication)
- İlgili Yönerge, Yönetmelik, Protokol ve Anlaşma Mektupları


ULUSLARARASI MEVZUAT:
- Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün(ICAO-International Civil Aviation Organization) hava seyrüsefer alanında geliştirilen standart ve tavsiye edilen uygulamaları (SARPs) ) ile bunların dünya çapında uygulanmasını teminen Şikago Konvansiyona getirilen Ek’ler (ANNEX’s), bölge planları (ülkemiz için Avrupa Bölgesi), dokümanlar,
- Hava Seyrüsefer Emniyeti için Avrupa Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından geliştirilen Temel Plan ve Konseptler (ATM 2000+ STRATEGY / EATMP- Avrupa Hava Trafik Yönetim Programı / ECIP-Avrupa ATM yakınlaştırma/birleştirme ve uygulama programı / SES-Single European Sky -Tek Avrupa Hava Sahası)doğrultusunda geliştirilen Hava Seyrüsefer Hizmet politika ve stratejileri doğrultusunda,
Hava Seyrüsefer Hizmeti verilmektedir.

 

Havalimanımız Hava Seyrüsefer Hizmetleri "TSE-ISO-EN 9001-2000" Kalite Belgesine sahiptir.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü